poniedziałek, 20 stycznia 2014

Co to jest przemiana materii i jej rodzaje

Podstawowa przemiana materii (PPM) - najmniejsze tempo przemiany materii zachodzące w organizmie człowieka, niezbędne do podtrzymania podstawowych funkcji życiowych, znajdującego się w stanie czuwania, w warunkach zupełnego spokoju fizycznego i psychicznego, komfortu cieplnego, który na 12 godzin przed badaniem nie spożywał żadnych posiłków, po 3 dniach diety bezbiałkowej i po co najmniej 8 godzinach snu. W zależności od wieku oraz stylu życia podstawowa przemiana materii pochłania od 45% do 70% dziennego zapotrzebowania energetycznego człowieka.


Do obliczania PPM służy wzór Harrisa i Benedicta:

PPM (kcal) dla kobiet = 665,09 + 9,56 x waga (kg) + 1,85 x wzrost (cm) - 4,67 x wiek


PPM (kcal) dla mężczyzn = 66,47 + 13,75 x waga (kg) + 5 x wzrost (cm) - 6,75 x wiek

Źródło
Podstawiam swoje dane do wzoru:

PPM (kcal) dla Kobiet =  665,09 + 9,56 x 60 (kg) + 1,85 x 160 (cm) - 4,67 x 24 = 665,09 +573,6 + 296 - 112,08 = 1422,61 kcal

Oczywiście pamiętamy o kolejności wykonywania działań ;pPonadpodstawowa przemiana materii (PPPM)  to wydatki energetyczne organizmu ludzkiego związane z wykonywaniem niezbędnych, codziennych czynności, rodzajem wykonywanej pracy i indywidualnymi energetycznymi kosztami trawienia pokarmów.
Wydatki energetyczne związane z wykonywaniem codziennych niezawodowych czynności są uzależnione od charakteru tych czynności, czasu ich trwania i intensywności. Przyjmuje się wydatek 220 kilokalorii dla kobiet i 360 kilokalorii dla mężczyzn.
Wydatki energetyczne związane z pracą są najniższe przy pracy umysłowej i znacznie rosną w raz z intensywnością pracy fizycznej. Przy wysiłkach wytrzymałościowo-siłowych (np. w sporcie) wydatek energetyczny może przekroczyć wartość 10 kilokalorii na 1 kilogram masy ciała w ciągu godziny.
Energetyczne koszty trawienia pokarmów określa się mianem swoistego dynamicznego działania pokarmu. Węglowodany podnoszą wielkość podstawowej przemiany materii o 6 %, tłuszcze o 14 % a białka o 40 %. Średnio dolicza się na ten cel 10 % wielkości podstawowej przemiany materii.


Całkowita przemiana materii (CPM) jest to suma wydatków energetycznych organizmu nosi nazwę całkowitej przemiany materii; równocześnie określa dobowe zapotrzebowanie energetyczne dla danej osoby.
     

                                                                    Wzór na CPM:

                                              CPM = PPM * czynnik intensywności
Czynnik intensywności to wartość określająca naszą intensywność ćwiczeń:
  • osoby trenujące 0-1 razy w tygodniu – pod wzór podstawiają 1,4
  • osoby trenujące 2-3 razy w tygodniu – pod wzór podstawiają 1,7
  • osoby trenujące więcej niż 3 razy w tygodniu – pod wzór podstawiają 2,0

Podstawiam swoje dane do wzoru:

CPM= 1422,62 kcal x 1,7 =  2418,44 kcal


Piśmiennictwo:
Dietetyka, Dariusz Włodarek; 

Dietetyka, żywnie zdrowego o chorego człowieka, Helena Ciborowska, Anna Rudnicka

Brak komentarzy

Prześlij komentarz

Tu mnie znajdziesz

mytastepl.com FlyB - Kulinaria Znajdź przepis kulinarny - Katalog Smaków Mikser Kulinarny - przepisy kulinarne i wyszukiwarka przepisów Przepisy Kulinarne z najlepszych kulinarnych blogów
TOP